In Vlaanderen geldt het zogeheten Algemeen Reglement Elektrische Installaties, kortweg AREI. Dit reglement omvat de keuring van elektrische installaties in huis, om ongelukken ermee in en om het huis te voorkomen. Daarom vindt de keuring alleen plaats door geaccrediteerde experts, gespecialiseerd in het AREI. De keuring vindt plaats bij het ontstaan van drie verschillende situaties, namelijk wijziging, verzwaring of uitbreiding van de wooneenheid. In de praktijk betekent dit dat er een keuring plaatsvindt bij de verkoop van een wooneenheid, die gekeurd moet worden alvorens een volgende bewoner erin trekt. Onder een wooneenheid wordt een zelfstandige woonruimte verstaan die voorzien is van een leefgedeelte, een douche of bad, en een plek die dienstdoet als een keuken. Daarmee zijn in principe alle soorten appartementen, studio’s, studentenkamers, zelfstandige huizen, sociale huurwoningen en vakantiehuizen omvat.

Verplichte keuring

In sommige gevallen is de keuring volgens het AREI verplicht. Als de woning die u verkoopt een elektrische installatie bevat die in gebruik is genomen voor 1 oktober 1981, dan moet deze installatie gecontroleerd worden tenzij dit om de een of andere reden al recentelijk gebeurd is, of wanneer de woning onbewoonbaar is verklaard en wordt gerenoveerd. Er zijn enkele erkende controleurs aangesteld die de accreditatie hebben voor het uitvoeren van een keuring van elektriciteit volgens de normen van het AREI. Deze controleurs rekenen circa 125 euro voor een controle en alleen zij kunnen de waarborg uitgeven van een veilige elektrische installatie in de te verkopen woning. De controleur checkt de elektrische installatie en stelt hier een verslag over op. Dit verslag wordt bijgevoegd bij de verkoopakte en mag zowel positief als negatief zijn. Zonder verslag mag de verkoop niet doorgaan.

Nacheck

Wanneer een woning met een keuringsverslag volgens het AREI en uitgevoerd door een erkend controleur verkocht is, dan mag de woning officieel verkocht worden. Hierbij is het echter wel zaak dat er binnen 18 maanden na de verkoop er wederom een keuring wordt uitgevoerd. Ook deze keuring vindt plaats volgens de richtlijnen van het AREI en dient te worden uitgevoerd door een andere erkend controleur die over de accreditatie beschikt om het keuringsverslag op te stellen en in te dienen. Als de keuring niet door een andere instantie en controleur wordt uitgevoerd, of wanneer de keuring negatief uitvalt, dan moet er binnen 12 maanden opnieuw een keuring plaatsvinden.

Niet-verplichte keuring

Een keuring volgens het AREI is niet verplicht wanneer de te verkopen woning over een elektrische installatie beschikt die is aangelegd na 1 oktober 1981. De data van de keuringen zijn eenvoudig bij te houden, per jaar schuift de datum namelijk met een jaar op. Met andere woorden, een controle volgens het AREI geldt voor 25 jaar. Een negatieve controle moet leiden tot een hercontrole binnen 12 maanden.

Bron: Jan Cools.be – Netwerk van Elektriciens